Sunday, June 3, 2012

Demi undiNAJIB bersama Abdul Taib (kanan) menyertai tarian Merbah Ranyai sempena Pesta Gawai di rumah Jana anak Sweng, Batu Matup, Julau semalam